Jste zde

Domů


Ilustrační foto: pixbay.com

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) představila 15 opatření, která mají ukončit obchod s chudobou a pomoci lidem z vyloučených lokalit. Řešení chudoby a sociálních problémů s ní spojených však přesahuje možnosti a kompetence jediného resortu.

Na realizaci jednotlivých opatření proto s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) spolupracuje hned sedm dalších resortů: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvo zdravotnictví (MZd), Ministerstvo vnitra (MV), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo financí (MF), Ministerstvo spravedlnosti (MS), Svaz měst a obcí České republiky (SMO) a Sdružení místních samospráv České republiky (SMS). Uvedení zmíněných opatření do praxe bude postupné a bude vyžadovat změnu legislativy.

Obchodníci s chudobou zneužívají sociální systém dávek na bydlení a využívají často bezvýchodné situace sociálně slabých, které poté s příslibem cenově dostupného bydlení sestěhovávají do ubytoven a nevyhovujících bytů. Ty ale svou kvalitou nesplňují základní standardy. Počet lidí žijících v takto chmurných podmínkách v průběhu let výrazně narůstá. Obchodu s chudobou se stále daří a související sociální problémy se prohlubují. Neutěšenou situaci by mělo změnit zmíněných 15 opatření, která se v současné době projednávají na úrovni příslušných náměstků a ministrů jednotlivých resortů.

Jedná se o následující opatření
1. MMR, MPO mají připravit návrhy opatření pro regulaci pronájemů více bytů přes živnostenské oprávnění

2. Jasné nastavení hygienických standardů u bytů, které by
určovaly, jak má vypadat byt (např. tekoucí voda, hygienické
zázemí, funkční elektrika apod.) a stanovení počtu metrů
čtverečních na osobu v dané domácnosti, by měla vypracovat MMR, MZd a MPO

3. MV by mělo přijít s návrhem na zavedení povinnosti trvalého pobytu v obci, kde jedinec fakticky bydlí

4. Opravám a výkupu zdevastovaných bytů by se mělo věnovat MMR

5. Dokončení cenových map za účelem stanovení obvyklého nájmu by měla vypracovat MMR a MPSV

6. Revize dávkového systému: zvážit sloučení příspěvku a doplatku na bydlení, zastropovat výplaty dávek dle cenových map, zajistit adresnost vyplácení dávek, zúžit okruh spolužijících osob v domácnosti a zkrátit vyplácení např. paušálů na energie MPSV

7. Zákonně upravit možnost poskytovat data obcím o poskytnutých sociálních dávkách a vykonávané sociální práci MPSV, SMS a SMO

8. Personálně a finančně posílit Úřady práce, Policii ČR či pedagogické pracovníky ve vyloučených lokalitách MŠMT, MPSV, MV, SMS a SMO

9. Zákonně definovat, co je přechodné bydlení a jakou má funkci za účelem eliminace tzv. ubytoven MMR, SMS a SMO

10. Umožnit oddlužení osob v exekuční pasti bez nastavení minimálního limitu splacení pohledávek MS 11. Striktně navázat pobírání dávek na sociální práci a školní docházku MPSV a MŠMT

12. Změnit povinnost školní docházky (neohraničovat věkem, ale např. stanovit povinnou školní docházku do ukončení vzdělávání, např. dosažením výučního listu) a omezit předčasné odchody dětí ze vzdělávání MPSV a MŠMT

13. Posílit sociální práci a sociální prevenci: pracovní a hygienické návyky, práce s dětmi a podpora vzdělávání, prevence kriminality a konzumu drog, schopnost udržet si bydlení apod. MPSV a MF

14. Zajistit, aby všichni práceschopní skutečně pracovali vč. dlouhodobé zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob, např. revize veřejně prospěšných prací, tak aby bylo možné je využívat dlouhodobě bez nutnosti opakované evidence na úřadu práce MPSV

15. Zajistit vymahatelnost práva zejména s ohledem na rušení nočního klidu a sousedského soužití MS

Zdroj: MPSV a redakce

REKLAMA


TVsenior.cz
Zvýhodněné cestování pro seniory starší 55 let
Pomozte obnovit Letenský kolotoč