Jste zde

Domů

Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že letos k 30. červnu činila průměrná výše starobního důchodu 11 807 Kč a úřad vyplatil celkem přes 3,6 mil. všech druhů důchodů, z toho přes 95 tisíc důchodů náleželo klientům žijícím v zahraničí.

ČSSZ na konci června evidovala cca 2,4 miliony starobních důchodců žijících v ČR, z toho jedné čtvrtině z nich byl v minulosti přiznán na základě jejich žádosti předčasný starobní důchod. Průměrná výše starobního důchodu vypláceného mužům byla o cca 2 300 Kč vyšší – muži pobírali starobní důchod v průměrné výši 13 033 Kč, ženy pak ve výši 10 728 Kč.

Výše uvedené údaje jsou však jen orientační. Rozdíly mezi nejnižšími a nejvyššími důchody jsou nezřídka velmi značné. statistiky neuvádějí počet důchodců, kteří žijí pod hranicí chudoby.

Tabulka: Vybrané ukazatele důchodové statistiky

k 30. 6.

2015

2016

2017

Starobní důchodci vč. předčasných a souběhu s pozůstalostním důchodem

2 362 155

2 381 012

2 396 032

Invalidní důchodci vč. souběhů s pozůstalostním důchodem

423 981

428 887

425 363

Pozůstalostní důchodci (vyplácení sólo)

79 430

75 854

71 370

POČET DŮCHODCŮ v ČR celkem

2 865 566

2 885 753

2 892 765

Počet důchodců s výplatou do ciziny

86 122

89 455

91 899

Starobní důchody

2 362 155

2 381 012

2 396 032

z toho předčasné důchody

575 979

595 777

611 346

Invalidní důchody

423 981

428 887

425 363

Pozůstalostní důchody

697 328

692 667

683 326

POČET DŮCHODŮ vyplácených v ČR celkem

3 483 464

3 502 566

3 504 721

Počet důchodů vyplácených do ciziny

89 331

92 818

95 307

Průměrná výše starobního důchodu v Kč

11 316

11 422

11 807

Muži

12 522

12 625

13 033

Ženy

10 268

10 365

10 728


Zdroj TZ ČSSZ a redakce

REKLAMA


TVsenior.cz
Zvýhodněné cestování pro seniory starší 55 let
Pomozte obnovit Letenský kolotoč